Hồi sức tích cực Bạch Mai | Website của khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai

Tin tức

Hoạt Động chuyên môn

Tên đề tài: "Nghiên cứu quy trình ứng dụng một số kỹ thuật hồi sức hô hấp hiện đại trong cấp cứu điều trị bệnh nhân suy hô hấp cấp nặng nhằm đối phó với dịch cúm

7 Chủ nhiệm đề tài Họ và tên:   Nguyễn Quốc Anh Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ y khoa Chức danh khoa học: Chủ tịch Hội đồng Khoa học bệnh viện Bạch Mai.…

Nghiên cứu ca bệnh cúm nặng hoặc tử vong tại khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai

  Chủ trì đề tài( Việt Nam)  PGS. TS Nguyễn Quốc Anh . Giám đốc bệnh viện Bạch mai GS. TS. Nguyễn Gia Bình, Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai Chủ trì đề tài  ( Nhật bản…

Impact of education and network for avian influenza H5N1 in human: knowledge, clinical practice, and motivation on medical providers in Vietnam

PLoS One. 2012;7(1):e30384. doi: 10.1371/journal.pone.0030384. Epub 2012 Jan 23. Manabe T1, Pham TP, Kudo K, Vu TT, Takasaki J, Nguyen DT, Dao XC, Dang HM, Izumi S, Nguyen GB, Ngo QC, Tran TH. Abstract BACKGROUND: Knowledge, clinical practice, and professional motivation of medical providers relating to H5N1 infection have an important influence on care…

Nghiên cứu khoa học

Tên đề tài: "Nghiên cứu quy trình ứng dụng một số kỹ thuật hồi sức hô hấp hiện đại trong cấp cứu điều trị bệnh nhân suy hô hấp cấp nặng nhằm đối phó với dịch cúm

7 Chủ nhiệm đề tài Họ và tên:   Nguyễn Quốc Anh Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ y khoa Chức danh khoa học: Chủ tịch Hội đồng Khoa học bệnh viện Bạch Mai.…

Nghiên cứu ca bệnh cúm nặng hoặc tử vong tại khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai

  Chủ trì đề tài( Việt Nam)  PGS. TS Nguyễn Quốc Anh . Giám đốc bệnh viện Bạch mai GS. TS. Nguyễn Gia Bình, Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai Chủ trì đề tài  ( Nhật bản…

Impact of education and network for avian influenza H5N1 in human: knowledge, clinical practice, and motivation on medical providers in Vietnam

PLoS One. 2012;7(1):e30384. doi: 10.1371/journal.pone.0030384. Epub 2012 Jan 23. Manabe T1, Pham TP, Kudo K, Vu TT, Takasaki J, Nguyen DT, Dao XC, Dang HM, Izumi S, Nguyen GB, Ngo QC, Tran TH. Abstract BACKGROUND: Knowledge, clinical practice, and professional motivation of medical providers relating to H5N1 infection have an important influence on care…

Video về khoa Hồi sức tích cực