Ca lâm sàng nhiễm nấm Histoplasmosis phổi

Đại cương
• Histoplasmosis là một loại nấm đặc hữu ở phổi, thường không có triệu chứng, nhưng đôi khi tiến triển thành nặng.
• Histoplasma capsulatum được tìm thấy khắp nơi trên thế giới, nhưng phổ biến nhất là ở Bắc và Trung Mỹ
• Là căn nguyên thường gặp nhất gây nhiễm khuẩn bệnh viện(*)•H. capsulatum có nhiều trong đất nhiễm bẩn, đặc biệt do phân chim và dơi
• Những vị trí thường phơi nhiễm với histoplasmosis:
– Nông dân trong các trang trại gà hoặc trang trại bỏ hoang, các hang động

– Công nhân đào đất, xây dựng, cắm trại… trong các trang trại và hang động bị ô nhiễm bơi phân chim, dơi.
– Phơi nhiễm nặng nhất thường ở trong các hang động, hầm mỏ