BS. Nguyễn Thị Mai Hương
Chức vụ:

Bác sĩ điều trị khoa Hồi sức tích cực

Lĩnh vực chuyên môn:

– Hồi sức cấp cứu.

Quá trình đào tạo:

– Từ năm 2007 đến 2013: Bác sỹ đa khoa trường ĐH Y Hà Nội.
– Đang tham gia lớp Cao học Hồi sức cấp cứu khoá XXIV trường ĐH Y Hà Nội.

Thành tựu nghiên cứu:

– Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa Hồi sức tích cực cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở.

Khen thưởng, danh hiệu:

– Giấy khen của Giám đốc BV Bạch Mai 2014, 2015, 2016