Cấp cứu phản vệ từ lý thuyết đến thực hành

Phản vệ là một phản ứng nghiêm trọng gây ra nhiều bệnh cảnh lâm sàng khác nhau nhưng có đặc điểm chung là xuất hiện nhanh và có thể dẫn đến tử vong.
• Phản vệ là một phản ứng nghiêm trọng gây ra nhiều bệnh cảnh lâm sàng khác nhau  nhưng có đặc điểm chung là xuất hiện nhanh và có thể dẫn đến tử vong
• Thường do nguyên nhân phản ứng dị ứng nhưng cũng có thể không
Theo viện quốc gia Hoa Kỳ về Dị ứng và bệnh nhiễm trùng( NIAIP) và Hệ thống theo dõi dị ứng thức ăn và phản vệ ( FAAN) Mỹ 2005

• Xuất hiện nhanh ( một vài phút- vài giờ )
• Đe dọa tính mạng ( suy cấp tính các cơ quan : tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa…)
• Vì vậy phải chẩn đoán nhanh  ( chủ yếu dựa vào lâm sàng, có chẩn đoán phân biệt) và xử trí đúng và nhanh.