Cập nhật về hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS)

GS.TS. Nguyễn Gia Bình

Trưởng khoa

Năm 1967, Ashbaugh quan sát thấy:12 BN suy hấp cấp, tím tái, trơ với ôxy liệu pháp, giảm độ đàn hồi của phổi, X quang hình ảnh thâm nhiễm bên.Đặt tên:“HC suy hô hấp tiến triển ở người lớn” (Adult Respiratory Distress Syndrome, ARDS).

Năm 1994, hội nghị thống nhất Âu – Mỹ về ARDS: “Hội chứng suy hô hấp cấp tiến tiển” (Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS) Với bản chất: Tổn thương màng mao mạch phế nang lan toả và tích tụ các dịch tiết vào trong lòng các phế nang

Hội nghị thông nhất Âu – Mỹ về ARDS tại Berlin 2012 xếp gộp lại

–Khởi phát đột ngột ( trong vòng 7 ngày )

–Giảm ôxy hoá máu :

  • PaO2/FiO2 < 300: ARDS nhẹ ( cũ là ALI)
  • PaO2/FiO2 < 200: ARDS trung bình
  • Pa O2 /FiO2 < 100:  ARDS  nặng

–XQ có hình ảnh thâm nhiễm 2 bên

–ALMM phổi bít < 18 mmHg hoặc không có bằng chứng LS của tăng áp lực nhĩ trái

Tải bài báo cáo ở biểu tượng file PPT (dưới tiêu đề)