Đánh giá đặc điểm vi khuẩn gây nhiễm khuẩn phổi ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa Hồi sức tích cực

Đề tài: Đánh giá đặc điểm vi khuẩn gây nhiễm khuẩn phổi ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa Hồi sức tích cực.

Mục tiêu nghiên cứu:

 1. Đánh giá tỉ lệ nhiễm khuẩn, loại vi khuẩn gây nhiễm khuẩn phổi (vi khuẩn ái khí) ở bệnh nhân đợt cấp BPTNMT điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai.
 2. Đánh giá tình hình đề kháng kháng sinh và kết quả điều trị kháng sinh ở bệnh nhân đợt cấp BPTNMT điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai.

Luận văn cao học: Bs Nguyễn Trung Kiên (BV Phù Yên – Sơn La).

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Quốc Tuấn

Kết luận

Tình hình vi khuẩn gây nhiễm khuẩn phổi ở bệnh nhân đợt cấp BPTNMT

 • Tỉ lệ bệnh nhân nam là chủ yếu: 87,9%.Tuồi trung bình: 71,5 ± 9,3. Tuổi thường gặp: 65-74 tuổi.Tỉ lệ bệnh nhân nhiễm khuẩn phổi khi mới vào khoa: 84,8%
 • Tỉ lệ cấy dịch phế quản dương tính: 54,5%. Trong nhóm không có nhiễm khuẩn phổi, kết quả cấy: 100% âm tính.
 • Nhóm vi khuẩn gây nhiễm khuẩn bệnh viện: 77,8%. Trong đó, A.baumanii 27,8%, P.aeruginosa 16,7%, S.aureus 5,6%, K.pneumoniae 27,7%.
 • A.baumanii nhạy 100% với kháng sinh Colistin. Kháng hoàn toàn với các kháng sinh còn lại.
 • P.aeruginosa nhạy 100% với Meropenem, Imipenem và Levofloxacin. Nhạy cảm thấp với các kháng sinh Amikacin và Fosmycin. Kháng hoàn toàn với kháng sinh nhóm Cefoperazol + Sulbactam.
 • K.pneumoniae ESBL (+) nhạy cảm 100% với kháng sinh Meropenem, Amikacin và Fosmycin. Nhạy cảm thấp hơn với Imipenem và kháng sinh Levofloxacin. Gần như kháng hoàn toàn với các kháng sinh Cefoperazol + Sulbactam và Piperacillin + Tazobactam.

 

Điều trị kháng sinh ở bệnh nhân đợt cấp BPTNMT

 • Tỉ lệ được dùng kháng sinh khi bệnh nhân vào khoa: 100%.
 • Tỉ lệ dùng kháng sinh phù hợp 72.2%, tỉ lệ khỏi ở nhóm bệnh nhân dùng kháng sinh phù hợp là 76.9% cao hơn có ý nghĩa so với nhóm dùng kháng sinh không phù hợp.
 • Phác đồ hiệu quả cho A.baumanii là: Colistin + Meropenem
 • Phác đồ hiệu quả cho K.pneumoniae là: kháng sinh nhóm Carbapenem kết hợp với Amikacin hoặc Fosmycin.
 • Phác đồ hiệu quả cho P.aeruginosa là: sử dụng kháng sinh Carbapenem.
 • Nhóm vi khuẩn cộng đồng (H.influenzae, S.Marcesceus, E.coli) hiện nay còn nhạy cảm với hầu hết các loại kháng sinh. Phác đồ hiệu quả cho nhóm vi khuẩn cộng đồng là: Cephalosporin 3 hoặc Levofloxacin.