Đánh giá hiệu quả của biện pháp CVVH trong phối hợp điều trị viêm tụy cấp nặng

Đề tài: 
Đánh giá hiệu quả của biện pháp lọc máu tĩnh mạch – tĩnh mạch liên tục (CVVH) trong phối hợp điều trị viêm tụy cấp nặng
Mục tiêu nghiên cứu:
1, Đánh giá hiệu quả của lọc máu tĩnh mạch tĩnh mạch liên tục trong phối hợp điều trị VTC nặng.
2, Nhận xét một số biến chứng của lọc máu liên tục trong điều trị VTC nặng.
Thực hiện: Bs Hà Mạnh Hùng – BV Quảng Ninh (cao học khóa 17)
Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Quốc Tuấn
Năm thực hiện: 2010

Kết luận của đề tài: 
1. Hiệu quả của LMLT trong phối hợp điều trị VTC nặng.

          + Giảm áp lực ổ bụng có ý nghĩa với p < 0,05 bắt đầu từ ngày thứ nhất trong lọc máu và sau lọc ở nhóm BN sống.

+ Số tạng suy, điểm SOFA, điểm APACHE II giảm có ý nghĩa trong và sau lọc máu ở nhóm BN sống với p < 0,05.

          + Thời gian từ khi khởi phát VTC đến khi được LMLT của nhóm BN sống thấp hơn nhóm BN tử vong có ý nghĩa với p < 0,05.

          + Tỉ lệ bệnh nhân sống là 70,4%.

2. Biến chứng của LMLT

– Lỗi kỹ thuật: đông màng gặp 27,2%

– Không có biến chứng nguy kịch

+ Chảy máu tiêu hóa gặp 2 trường hợp mức độ nhẹ chiếm 3%

+ Hạ kali máu gặp 6 trường hợp mức độ nhẹ đến vừa chiếm 9,1%

+ Biến chứng nhiễm trùng đầu catheter LMLT gặp 1 trường hợp.

Tin tức khác