Đánh giá vai trò độ bão hòa ôxy máu tĩnh mạch trung tâm trong hướng dẫn điều trị bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn

Đề tài: 
Đánh giá vai trò độ bão hòa ôxy máu tĩnh mạch trung tâm trong hướng dẫn điều trị bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn.
Mục tiêu
1. Phân tích mối liên quan giữa độ bão hòa ôxy máu tĩnh mạch trung tâm (ScvO2) với chỉ số tim (CI) ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn.
2. Vai trò của của ScvO2 trong chỉ định và điều chỉnh liều dobutamin trên bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn.
Thực hiện: Bs Ngô Trung Dũng (cao học khóa 20) – BV Thận Hà Nội
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Quốc Tuấn
Năm thực hiện: 2013

Kết luận của đề tài:
1. Giá trị của ScvO2 70% với dự đoán CI <3 lít/phút/m2 ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn: 
– Độ nhạy 62,16%
– Độ đặc hiệu 90,27%
– Giá trị chẩn đoán dương tính 67,6 %
– Diện tích dưới đường biểu diễn ROC:  0,75 (p<0.001)
2. Vai trò của của ScvO2 trong chỉ định và điều chỉnh liều dobutamin
Có 9/21 (42,8 %) bệnh nhân CI <lít/phút/m2có chỉ định dùng dobutamin.
– 6/9 (66,7%) bệnh nhân có ScvO2< 70%
– 3/9 (33,3%) bệnh nhân có ScvO2> 70% (83,1± 4,6%) nhưng có các dấu hiệu giảm tưới máu mô kéo dài: lactat không giảm, lượng nước tiểu < 0,5ml/kg/giờ, vân tím trên da kéo dài.
– Khi dùng ScvO2 chỉ định và điều chỉnh liều dobutamin đa số bệnh nhân  ScvO2< 70% có CI < 3 lít/phút/m2tăng lên ScvO2≥ 70% và CI lít/phút/m2ở các thời điểm nghiên cứu.

Tin tức khác