Hội thảo khoa học về vai trò của siêu âm trong hồi sức tích cực

     Vào ngày 09 tháng 11 năm 2018, Hội HSCC&CĐ Việt Nam kết hợp với Bảo hiểm xã hội Hà Nội tổ chức “Hội thảo về vai trò của siêu âm trong hồi sức tích cực“. Đã có hơn 100 đại biểu tham dự và thảo luận sôi nổi về giá trị thực tiễn của siêu âm rất hữu ích, giúp cho chẩn đoán và theo dõi nhiều tình huống ở bệnh nhân nặng và các đại biểu cũng đề xuất Hội HSCC &CĐ Việt nam cần có lộ trình để đào tạo kỹ thuật siêu âm trong hồi sức cấp cứu.

Hội thảo về vai trò của siêu âm trong hồi sức tích cực

Hội thảo được tổ chức bởi Hội HSCC&CĐ Việt Nam kết hợp với Bảo hiểm xã hội Hà Nội

Đã có hơn 100 đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi

Ths.Bs Đỗ Hồng Anh trình bảy vai trò quan trọng của siêu âm

GS. Nguyễn Gia Bình (Chủ tịch Hội HSCC&CĐ Việt Nam) cùng các báo cáo viên và ban tổ chức