Hội thảo về ” siêu âm nâng cao trong hồi sức tích cực”

 CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO “Siêu âm nâng cao trong Hồi sức cấp cứu”

Thời gian: 20/10/2017. Địa điểm: BV Bạch Mai

Giảng viên:  Bs Adi Osman MD. Bs Azma Haryaty Ahmad. Bs Đỗ Hồng Anh

Thời gian Chương trình Speaker
8:30 8:45 Phát biểu khai mạc GS TS Nguyễn Gia Bình

 

8:45 9:15 Siêu âm Tim cơ bản Bs Đỗ Hồng Anh
9:15 10:15 Suy tim trong sốc nhiễm khuản Bs. Adi Osman
10:15 10:30 Giải lao
10:30 11:15 Đánh giá chức năng thất phải, thất trái trong HS-CC Bs Azma
11:15 12:00 Case lâm sàng Bs Đỗ Hồng Anh,

Bs. Adi Osman

Bs Azma

12:00 13:00 Ăn trưa
13:00 13:45 Trạm 1: PLAX/PSAX Bs Đỗ Hồng Anh
13:45 14:30 Trạm 2: A4C/A5C/A2C Bs. Adi Osman
14:30 15:15 Giải lao
15:15 16:00 Trạm 3: Subxiphoid/IVC Bs. Azma
16:00 16:45 Trạm 4: Kỹ thuật siêu âm đánh giá chức năng tim Bs. Adi Osman
16:45 17:00 Tổng kết

Liên hệ đăng kí: email. hoithaosieuam@gmail.com. Điện thoại: 0915956328