Khoa Hồi sức tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo do bệnh viện Bạch Mai tổ chức.

                   Giáo sư Nguyễn Gia Bình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực

                                       Điều dưỡng Tạ Bá Toàn

                               Điều dưỡng Nguyễn Việt Dũng

            Bs. Phạm Thế Thạch  và bác sĩ nội trú Hoàng Thanh Huyền