Lọc máu liên tục bằng quả lọc Oxiris trong phối hợp điều trị ARDS

Lọc máu liên tục với màng lọc oXiris bản chất là AN69 (Acrylonitrile Sodium Methallyl Sulfonate) được phủ Polyethyleneimine và Heparin bề mặt làm tăng khả năng hấp phụ (nội độc tố, các cytokines, TNFα, IL6, IL8, IL10… bổ thể C3a và C5a, độc tố phản vệ yếu tố D). Một số nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh hiệu quả hấp phụ cytokine và độc tố của màng lọc làm giảm nhanh cytokine trong máu do đó ngăn chặn tiến trình tổn thương tạng trong đó có tạng phổi.
Thực tế cho thấy phương pháp lọc máu liên tục với màng lọc hấp phụ trong điều trị ARDS bước đầu cho kết quả khả quan và mở ra một hướng mới trong điều trị ARDS trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Tuy nhiên tại Việt Nam chưa có nghiên cứu nào tiến hành đánh giá hiệu quả lọc máu hấp phụ với màng lọc oXirisvà màng lọc AN69 trong điều trị bệnh nhân ARDS.Xuất phát từ thực tế đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nhận xét kết quả lọc máu liên tục bằng quả lọc Oxiris trong phối hợp điều trị ARDS” nhằm 2 mục tiêu:
1. Nhận xét kết quả của lọc máu liên tục bằng quả lọc Oxiris trong phối hợp điều trị ARDS
2. Nhận xét một số tai biến, biến chứng trong quá trình lọc máu liên tục bằng quả lọc Oxiris.

Thay đổi nồng độ cytokines theo phân loại mức độ nặng của ARDS.
Trong 4 loại cytokine thì có 3 loại TNF-α, IL-8, IL-10 có nồng độ cytokine ở  hai thời điểm đầu T1 và T2 của nhóm ARDS nặng ở mức rất cao so với nhóm ARDS trung bình, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p<0,05, TNF-α: T1 (nhóm nặng:nhóm trung bình, p): 175.44:22.22 pg/ml, p<0,05; IL-8: T1(nhóm nặng:nhóm trung bình, p): 1394.70:130.78 pg/ml, p<0,05; IL-10: T1 (nhóm nặng:nhóm trung bình, p): 178.79:50.15 pg/ml, p<0,05, từ thời điểm T3 đến T6, không còn khác biệt có ý nghĩa, IL-6 không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 2 nhóm ARDS nặng và trung bình (Biểu đồ 7). Biểu đồ trên cho thấy rõ tác dụng hấp phụ và đào thải các cytokine của quả lọc oXiris trên cả nhóm ARDS nặng và ARDS trung bình.
Thay đổi nồng độ cytokines theo phân loại nhóm sống- tử vong theo thời gian lọc máu bằng quả lọc oXiris.
Trong 4 loại cytokine thì có 3 loại TNF-α, IL-8, IL-10 có nồng độ cytokine ở  hai thời điểm đầu T1 và T2 của nhóm bệnh nhân tử vong ở mức rất cao so với nhóm sống, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p<0,05, TNF-α: T1 (nhóm tử vong: nhóm sống, p): 207.76:21.46 pg/ml, p<0,05. IL-8: T1 (nhóm tử vong: nhóm sống, p): 1652.14:128.66 pg/ml, p<0,05. IL-10: T1 (nhóm tử vong: nhóm sống, p): 209.15:18.07 pg/ml, p<0,05 (Biểu đồ 8).. Từ thời điểm T3 đến T6, không còn khác biệt có ý nghĩa, IL-6 không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 2 nhóm sống và tử vong. Kết quả này một lần nữa khẳng định vai trò hấp phụ và đào thải cytokine của màng lọc oXiris.
Kết quả của chúng tôi cũng phù hợp với nghiên cứu của Meduri, nồng độ cytokines ngày thứ nhất của nhóm tử vong cao hơn có ý nghĩa so với nhóm sống. TNF-α: nhóm tử vong: 398 ± 10, nhóm sống 198 ± 12 pg/ml (p<0.01). IL-6: nhóm tử vong: 654 ± 13, nhóm sống 407 ± 16 pg/ml. IL-8: nhóm tử vong: 701 ± 13, nhóm sống 395 ± 15 pg/ml (p<0,05). Theo tác giả bệnh nhân có tổn thương phổi nặng hơn là do đáp ứng viêm hệ thống mạch hơn do vậy nồng độ cytokines cao hơn, tác giả cũng đưa ra tương quan tỷ lệ thuận giữa nồng độ cytokine máu trong những ngày đầu với tỷ lệ tử vong, nồng độ IL-1β tăng cao tiên lượng tử vong với RR: 3.75 CI (95%): 1.08-13.07

Tin tức khác