Nghiên cứu chức năng tâm thu thất phải bằng siêu âm tim ở BN COPD

Đề tài: Nghiên cứu chức năng tâm thu thất phải bằng siêu âm tim ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có thở máy:
Mục tiêu
1. Nghiên cứu một số chỉ số chức năng tâm thu thất phải trên siêu âm tim ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có thở máy.
2. Nhận xét sự liên quan giữa các chỉ số siêu âm tim nói trên với một số dấu hiệu lâm sàng và xét nghiệm ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có thở máy.
Thực hiện: VŨ HOÀNG HUY – Bệnh viện đa khoa Hà Nam, cao học HSCC khóa 21
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. ĐẶNG QUỐC TUẤN

KẾT LUẬN
Qua đánh giá 33 bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi mãn tính điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Bạch Mai từ tháng 02 năm 2014 đến tháng 10 năm 2014 theo tiêu chuẩn chẩn đoán của GOLD 2013. Chúng tôi rút ra một số kết luận như sau:
1. Đánh giá chức năng tâm thu thất phải bằng siêu âm tim:
– Có 6/33 (chiếm 18%) bệnh nhân BPTNMT thở máy có suy chức năng tâm thu thất phải trên siêu âm tim. Nhóm rút ống NKQ thành công có 2 bệnh nhân suy thất phải tâm thu và hồi phục sau điều trị, nhóm thở máy kéo dài có 4 bệnh nhân suy thất phải tâm thu và tử vong trong quá trình điều trị.
– Có 30/33 (chiếm 91%) bệnh nhân BPTNMT thở máy có giãn đường kính đường ra thất phải và dầy thành thất phải tâm trương trên siêu âm.
– Có 8/33 (24%) bệnh nhân BPTNMT thở máy có giãn đường kính thất phải ngang vòng van 3 lá và ngang qua cơ nhú.
– Chức năng tâm thu thất phải ở nhóm bệnh nhân rút được ống NKQ thành công có TAPSE (23,5 – 24,8 mm) và RVEF (57,6 – 59,3%) và FAC (50,1 – 54,4%) có giá trị cao hơn ở nhóm thở máy kéo dài TAPSE (19,3 – 20,6 mm) và RVEF (55,8 – 60,6%) và FAC (47,8 – 51,4%).
– Mối tương quan giữa chỉ số TAPSE và RVEF là khá chặt chẽ (r = 0,47, p < 0,05).
– Có 23/33 (chiếm 69%) bệnh nhân có tăng áp lực ĐMP. Chức năng tâm thu thất phải giảm ở nhóm tăng áp lực ĐMP.
2. Mối tương quan giữa các chỉ số lâm sàng và cận lâm sàng với chức năng tâm thu thất phải.
– Giá trị NT-pro BNP tăng cao ở nhóm bệnh nhân suy thất phải tâm thu (505,1 ± 357,1 pg/ml) và nhóm tăng áp lực ĐMP (363,4 ± 447,9 pg/ml).
– Giá trị NT-pro BNP tăng cao ở các bệnh nhân có giãn thất phải so với nhóm không giãn (439 pg/ml so với 233 pg/ml) và tăng cao ở nhóm giãn tĩnh mạch chủ dưới so với nhóm không giãn (276 pg/ml so với 201 pg/ml).
– Giá trị NT-pro BNP có tương quan tỉ lệ thuận và khá chặt chẽ với giãn đường kính thất phải (r = 0,52) và đường kính nhĩ phải (r = 0,35).
– Giá trị NT-pro BNP = 99 pg/ml là điểm cắt chẩn đoán có tăng áp lực ĐMP trên siêu âm tim.

Tin tức khác