Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị suy thận cấp do viêm tụy cấp

Đề tài:
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị suy thận cấp do viêm tụy cấp
 nhằm hai mục tiêu sau:
1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân suy thận cấp do viêm tụy cấp.
2. Nhận xét hiệu quả của một số biện pháp điều trị suy thận cấp do viêm tụy cấp.
Qua nghiên cứu 68 bệnh nhân STC do VTC điều trị tại khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai trong 2 năm từ tháng 9/2012 đến 8/2014. Chúng tôi có những kết luận sau:
1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của STC do VTC
– STC do VTC chiếm tỷ lệ 23,1%.
– Tỷ lệ các nhóm bệnh nhân STC theo phân loại RIFLE là: Nhóm R 35%, nhóm I 43%, nhóm F, 22%.
– Thời gian khởi phát VTC tới lúc nhập viện của nhóm F dài hơn hai nhóm I, R.
– Thời điểm xuất hiện STC của 3 nhóm là 2 – 3 ngày.
– Các bệnh nhân vào viện đều có tình trạng thiếu dịch.
– 28% bệnh nhân được sử dụng vận mạch lúc vào viện khi chưa bù đủ dịch.
2. Điều trị STC do VTC 
– Các bệnh nhân của cả 3 nhóm đều được hồi sức dịch sớm. Số lượng dịch truyền trung bình trong 6 giờ đầu của 3 nhóm từ 2800 – 3700ml. Tổng dịch truyền trong ngày đầu của 3 nhóm từ 4300 – 6100ml.
– Tỷ lệ dùng lợi tiểu, liều lợi tiểu trung bình/24 giờ của nhóm F cao hơn nhóm I, R.
– Tỷ lệ bệnh nhân phải lọc máu ngắt quãng, số lần lọc máu ngắt quãng của nhóm F cao hơn hai nhóm I, R.
– 73,5% bệnh nhân phải chọc dẫn lưu dịch ổ bụng, 54,4% bệnh nhân phải chọc dịch màng phổi.
– 91,7% bệnh nhân nhóm R hồi phục chức năng thận trong hai ngày đầu, 75,8% bệnh nhân nhóm I; 53,3% bệnh nhân nhóm F chuyển giai đoạn trong 2 ngày đầu.
– Thời gian nằm ICU của các bệnh nhân nhóm R trung bình là 10 ngày, các bệnh nhân nhóm I là 12 ngày. Thời gian nằm ICU của các bệnh nhân nhóm F dài hơn, trung bình là 21 ngày.
– Thời gian hồi phục chức năng thận của các bệnh nhân nhóm R từ 1- 2 ngày, các bệnh nhân nhóm I từ 2-3 ngày. Các bệnh nhân nhóm F cần trung bình 16 ngày đề chức năng thận hồi phục.
– Tỷ lệ tử vong của bệnh nhân STC do VTC là 11,7%.
– Suy đa tạng là nguyên nhân của tất cả các trường hợp tử vong.Luận văn cao học: Bác sĩ Nguyễn Việt Hải
Người hướng dẫn khoa học: Gs.Ts. Nguyễn Gia Bình