Bài báo quốc tế: Ca lâm sàng ARDS do lao được điều trị thành công bằng V-V ECMO

Biến chứng ARDS do Lao phổi rất hiếm gặp và tỷ lệ tử vong rất cao. V-V ECMO được coi là cứu cánh trong những trường hợp cấp cứu không đáp ứng với điều trị thường quy. Chúng tôi xin báo cáo ca lâm sàng, bệnh nhân nam 48 tuổi được chẩn đoán viêm phổi biến chứng ARDS do lao được điều trị thành công bằng phương pháp V-V ECMO.

Tải về

Link trực tiếp bài báo