Phác đồ sử dụng heparin trong lọc máu liên tục, thay huyết tương và thận nhân tạo cấp cứu trong hồi sức

PHÁC ĐỒ SỬ DỤNG HEPARIN TRONG LỌC MÁU LIÊN TỤC Xét nghiệm đông máu cơ bản, tiểu cầu tr­ước lọc máu. Nhóm nguy cơ chảy máu cao (APTT > 60 giây hoặc INR > 2,5 hoặc TC < 60×109/l): Không dùng chống đông. Nhóm nguy cơ chảy máu thấp (40 < APTT < 60 giây; 1,5 […]

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị suy thận cấp do viêm tụy cấp

Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị suy thận cấp do viêm tụy cấp nhằm hai mục tiêu sau: 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân suy thận cấp do viêm tụy cấp. 2. Nhận xét hiệu quả của một số biện […]