Nghiên cứu ca bệnh cúm nặng hoặc tử vong tại khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai

  Chủ trì đề tài( Việt Nam)
 PGS. TS Nguyễn Quốc Anh . Giám đốc bệnh viện Bạch mai

GS. TS. Nguyễn Gia Bình, Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai

Chủ trì đề tài  ( Nhật bản )

Dr Jin Takasaki : Khoa  bệnh lý hô hấp ,Trung tâm y khoa toàn cầu Nhật Bản

( National Center for Global Health and Medicine – NCGM )

Dr .Noriko Nakajima , Viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm Nhật Bản

(  National Institute of Infectious Diseases – NIID)