Sinh hoạt khoa học: Cập nhật định nghĩa và xử trí Sepsis & Septic Shock

   Sinh hoạt khoa học tại khoa HSTC ngày 18/12/2018, PGS.Đào Xuân Cơ trình bày về “Cập nhật định nghĩa và xử trí Sepsis & Septic Shock” với những vấn đề đã làm được và chưa làm được trong hoàn cảnh của Việt Nam.

   Tài liệu của buổi sinh hoạt khoa học: Tại đây

Tin tức khác