Sinh hoạt khoa học: Tối ưu phác đồ kháng sinh ở bệnh nhân nặng

  Ngày 27/12/2018, khoa Hồi sức tích cực – BV Bạch Mai dưới sự chủ trì của GS.Nguyễn Gia Bình đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học để tổng kết lại Tình hình kháng kháng sinh của vi khuẩn trong năm 2018 tại khoa dưới sự trình bày của TS.Phạm Hồng Nhung (Khoa Vi sinh).

 Cùng với đó, trước tình trạng báo động về sự nổi lên của các vi khuẩn Gram âm đa kháng, đặc biệt là Klebsiella pneumoniae, PGS.Nguyễn Hoàng Anh (Trường Đại học Dược) đã trình bày về “Tối ưu phác đồ kháng sinh ở bệnh nhân nặng“, đặc biệt là các khái niệm về tăng thanh thải thải thận làm giảm nồng độ kháng sinh, và cần phải có một phác đồ kháng sinh phù hợp với từng bệnh nhân.

TS.Phạm Hồng Nhung trình bảy về một số chủng Kebsiella pneumoniae đã kháng cả Colistin

Tài liệu buổi sinh hoạt khoa học: Tại đây