VAI TRÒ CỦA LỌC MÁU LIÊN TỤC TRONG ĐIỀU TRỊ SỐC NHIỄM KHUẨN

  • Khái niệm về nhiễm trùng đã tập trung vào phản ứng của con ngƣời đối với các sinh vật tấn công .
  • 1991, (Bone): nhiễm trùng là phản ứng viêm của vật chủ
  • HC đáp ứng viêm toàn thân (SIRS) : nhiệt độ, nhịp tim, tần số hô hấp , và số lượng BC.
  • SIRS có độ nhạy 90% bệnh nhân ICU
  • SIRS có thể thấy ở nhiều bệnh nặng, không nhiễm trung; chấn thương, bỏng, viêm tụy cấp, thiếu máu cục bộ và tái tưới máu

Tải file tại đây