XÉT NGHIỆM NHANH – POCT TRONG CẤP CỨU


XN đơn giản, có sẵn: waived test

+ Chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn của NSX

+ Không cần đào tạo người thực hiện

+ Không cần quy trình quản lý chất lượng

+ Có thể sử dụng trong cộng đồng

+ Que thử HCG (có thai)

+ Máy đo Glucose máu cá nhân để BN đái đường tự theo dõi

+ INR để theo dõi ở người dùng thuốc chống đông

+ Test nhanh tìm máu trong phân tìm K đại trực tràng

+ Các test phát hiện ma túy trong nước tiểu…

Tải file tại đây